Hội thảo tham vấn góp ý quy định cấp giấy phép FLEGT tại dự thảo nghị định quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Cầu Giấy - Quy mô: 60 - Thời gian: 25/9/2019 - Lượt truy cập: 542