Hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội - Quy mô: 50 pax - Thời gian: 30/3/2021 - Lượt truy cập: 61