Hội thảo tham vấn Báo cáo đánh giá tác động Hiệp định VPA/FLEGT

Địa điểm: Khách sạn Quân đội (Army Hotel) - 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội - Quy mô: 70 - Thời gian: 28/12/2017 - Lượt truy cập: 725