Hội thảo tập huấn: Hoá học xanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Địa điểm: Trung tâm Blue Lotus - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 18/12/2020 - Lượt truy cập: 164