HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Địa điểm: Bệnh viện Phổi trung ương - Quy mô: - Thời gian: 08/09/2023 - Lượt truy cập: 58

HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG- Ảnh 0
HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG- Ảnh 1
HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG- Ảnh 2
HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG- Ảnh 3
HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG- Ảnh 4