Hội thảo dự án hoá học xanh

Địa điểm: Khách sạn Adonis Hanoi - Quy mô: 50 khách - Thời gian: 8/9/2020 - Lượt truy cập: 333