Hội thảo định hướng chính sách hợp tác Win-Win trong ngành phân phối giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Địa điểm: Khách sạn Lotte Hanoi - Quy mô: 200 - Thời gian: 4/9/2019 - Lượt truy cập: 478