Hội thảo Chính sách đại dương: Kinh nghiệm của Nhật Bản

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Tế ICC - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội - Quy mô: 130 - Thời gian: 05/09/2018 - Lượt truy cập: 698