Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển Chính phủ điện tử của Nhật Bản

Địa điểm: Trung tâm hội nghị ICC - Quy mô: 160 pax - Thời gian: 8/1/2020 - Lượt truy cập: 258