[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hanoi - Quy mô: 50 pax - Thời gian: 1-2/6 - Lượt truy cập: 273

[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 0
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 1
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 2
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 3
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 4
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 5
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 6
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 7
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 8
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 9
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 10
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 11
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 12
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 13
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 14
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 15
[TRỰC TUYẾN] - Hội nghị Bộ Ngoại Giao- Ảnh 16
0913.311.911