Hội nghị quốc tế về Đô thị thông minh và Chính phủ điện tử 2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị FLC tại FLC Sam Son Beach & Golf Resort, Thanh Hóa - Quy mô: 300 - Thời gian: 04-06/07/2018 - Lượt truy cập: 805