Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam NCC - Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội - Quy mô: 1500 - Thời gian: 30/09/2015 - Lượt truy cập: 991