Hội nghị Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn - Quy mô: 400 pax - Thời gian: 30/10/2020 - Lượt truy cập: 218