Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam lần thứ 20

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Nha Trang - Quy mô: 600 pax - Thời gian: 11-12/11 - Lượt truy cập: 251