Hội nghị Khoa học kiểm soát nhiễm khuẩn miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu Quy Nhơn - 489 An Dương Vương, Quy Nhơn - Quy mô: 300 - Thời gian: 28-29/09/2018 - Lượt truy cập: 659