Hội nghị khoa học CLB Giác Mạc 2019

Địa điểm: Khách sạn The Reed - Ninh Bình - Quy mô: 560 khách - Thời gian: 28 - 29/9/2019 - Lượt truy cập: 512