Hội nghị khách hàng TTC

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Sơn - Ninh Bình - Quy mô: 150 pax - Thời gian: 13-15/4/2021 - Lượt truy cập: 120