Hội nghị Hỗ trợ tài chính Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 2018

Địa điểm: Champa Island Resort Nha Trang - 304, Đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, T. Khánh Hòa - Quy mô: 290 - Thời gian: 02-03/08/2018 - Lượt truy cập: 700