Hội nghị các Quan chức cao cấp giao thông vận tải ASEAN lần thứ 47 (STOM 47)

Địa điểm: khách sạn Furama Danang - Quy mô: 200 khách - Thời gian: 18-19/6/2019 - Lượt truy cập: 662