Hội nghị Cà phê Quốc tế Châu Á Thường niên Lần thứ 23 (23rd AICC)

Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Saigon, TP.HCM - Quy mô: 200 - Thời gian: 05-07/12/2017 - Lượt truy cập: 861