Hanoi Demo Day - Ngày hội cho các nhà lập trình Việt Nam

Địa điểm: TP. HCM - Quy mô: 300 pax - Thời gian: 5/12/2020 - Lượt truy cập: 249