Hành trình giáo dục và công nghệ vương quốc Anh tại Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng - Quy mô: 500 pax - Thời gian: 3/12/2020 - Lượt truy cập: 224