Giải chạy Những bước chân cộng đồng - chặng 3

Địa điểm: Phố đi bộ Hồ Gươm - Quy mô: 500 pax - Thời gian: 5/12/2020 - Lượt truy cập: 245