Gala Dinner - Teambuilding TNS- TNG

Địa điểm: Nha Trang - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 14/11/2020 - Lượt truy cập: 169