Gala Dinner Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)

Địa điểm: Champa Island Nha Trang Resort - 304, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Việt Nam - Quy mô: 1000 - Thời gian: 23/08/2018 - Lượt truy cập: 952