Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 7/4/2022 - Lượt truy cập: 210

Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh 0
Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh 1
Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh 2
Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh 3
Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh 4
Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh 5
Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh 6
0913.311.911