Đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU”

Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội - Quy mô: 100 khách - Thời gian: 19/8/2020 - Lượt truy cập: 259