Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019

Địa điểm: Khách sạn Melia Hanoi - Quy mô: 500 - Thời gian: 10/6/2019 - Lượt truy cập: 623