Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia - Quy mô: 1000 khách - Thời gian: 16/11/2019 - Lượt truy cập: 2619

Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 0
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 1
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 2
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 3
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 4
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 5
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 6
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 7
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 8
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 9
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 10
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 11
Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam- Ảnh 12
0913.311.911