DAIKIN - Tiệc Tất Niên 2020

Địa điểm: Khách sạn Hilton Đà Nẵng - Quy mô: 300 khách - Thời gian: 4/1/2019 - Lượt truy cập: 746