Đại Lễ Phật Đản Chùa Cổ Pháp Bắc Ninh 2018

Địa điểm: Chùa Cổ Pháp (thôn Đại Đình, xã Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - Quy mô: 1000 - Thời gian: 21-22/05/2018 - Lượt truy cập: 1499