Cuộc thi Chuyên gia phun thêu hàng đầu Việt Nam 2016 - Permanent make up artists competition

Địa điểm: Khách sạn Daewoo Hà Nội - Quy mô: 500 - Thời gian: 18/04/2016 - Lượt truy cập: 797