Cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác Lâm nghiệp Hàn Quốc - Mekong

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt - 42 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng - Quy mô: 40 - Thời gian: 04-07/04/2018 - Lượt truy cập: 901