Cuộc họp đặc biệt của Uỷ ban Điều phối ASEAN về Dịch vụ (CCS đặc biệt) và cuộc họp có liên quan và họp lực lượng đặc nhiệm lần thứ 10 về Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (TF-ATISA 10)

Địa điểm: Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas - Quy mô: 80 - Thời gian: 17-20/03/2018 - Lượt truy cập: 902