Cosplay Contest Halloween 2017

Địa điểm: AEON Mall Tân Phú, TP. HCM - Quy mô: 500 - Thời gian: 29-31/10/2017 - Lượt truy cập: 997