Chương trình Teambuilding kết hợp Gala Dinner công ty AIA

Địa điểm: Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An - Quy mô: 200 - Thời gian: 10-11/9/2019 - Lượt truy cập: 590