CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022

Địa điểm: Khách sạn Melia Vinpearl Cửa Hội - Quy mô: 200pax - Thời gian: 14 - 18/12/2022 - Lượt truy cập: 43

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 0
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 1
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 2
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 3
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 4
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 5
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 6
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 7
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 8
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 9
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 10
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 11
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 12
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 13
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 14
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 15
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 16
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 17
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 2022- Ảnh 18
0913.311.911