Chương trình chung tay Bảo vệ đại dương

Địa điểm: Bãi biển Đà Nẵng - Quy mô: 500 - Thời gian: 26/06/2018 - Lượt truy cập: 876