Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối doanh nghiệp Trung ương năm 2015

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, Hà Nội - Quy mô: 500 - Thời gian: 23/12/2015 - Lượt truy cập: 877