CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty

Địa điểm: Hà Giang - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 2/11 - Lượt truy cập: 147

CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 0
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 1
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 2
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 3
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 4
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 5
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 6
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 7
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 8
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 9
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 10
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 11
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 12
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 13
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 14
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 15
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 16
CEC Hà Giang - Lễ kỷ niệm 30 năm năm thành lập công ty- Ảnh 17