APMP2016: Chương trình Đo lường Châu Á - Thái Bình Dương (The Asia Pacific Metrology Programme)

Địa điểm: Pullman Đà Nẵng Beach Resort - 101 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng   - Quy mô: 900 - Thời gian: 09-18/11/2016 - Lượt truy cập: 791