Lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Phụ Nữ - Quy mô: 400 pax - Thời gian: 6/12/2020 - Lượt truy cập: 243