Phiên Họp Hội Đồng Lần Thứ 25 Của Ủy Ban Sông Mekong (MRC)

  • Quy mô:   160
  • Địa điểm:   FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort
  • Thời gian:   24-29/11/2018
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...