LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

  • Quy mô:   300 pax
  • Địa điểm:   Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Thời gian:   12/11/2022
  • Hạng mục:  

Ngày 12/11/2022, tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã chính thức được phát động tại Bà Rịa, Vũng Tàu.


Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...