Gala Dinner Kỳ họp lần thứ 24 Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương về thống kê nông nghiệp APCAS24

  • Quy mô:   250
  • Địa điểm:   Đà Lạt, Việt Nam
  • Thời gian:   09/10/2012
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...