Hội thảo tham vấn góp ý quy định cấp giấy phép FLEGT tại dự thảo nghị định quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam

  • Quy mô:   60
  • Địa điểm:   Khách sạn Cầu Giấy
  • Thời gian:   25/9/2019
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...