Hội thảo sách VINIF

  • Quy mô:   60 pax
  • Địa điểm:   Century Tower - 458 Minh Khai
  • Thời gian:   6/1/2020
  • Hạng mục:  
Từ năm 2021, Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF, VinBigdata sẽ triển khai một Chương trình mới: TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN VÀ HỘI THẢO VỀ VĂN HÓA LỊCH SỬ. Để có thể chuẩn bị cho Chương trình, Quỹ VinIF đã mời một số nhà khoa học, nhà văn hóa, nghệ sỹ tham gia buổi Hội thảo vào chiều tối ngày 6/1/2021, và hai câu hỏi: Làm thế nào để bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và Phát huy văn hóa đọc đã được thảo luận rất sôi nổi.

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...