Hội thảo quốc tế về “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

  • Quy mô:   100 pax
  • Địa điểm:   Intercon Lanmark
  • Thời gian:   28/3/2022
  • Hạng mục:  

Sáng 28/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN) tổ chức Hội thảo quốc tế về “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức HYBRID MEETING, với sự tham dự của các đại biểu trực tiếp và trực tuyến với trên 100 đại biểu quốc tế và trong nước. HoaBinh-Group vinh dự được đồng hành và hỗ trợ sự kiện.


Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...