HỘI THẢO QUỐC TẾ KỶ NIỆM 40 NĂM CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN

  • Quy mô:   150
  • Địa điểm:   Khách sạn Army Phạm Ngũ Lão
  • Thời gian:   8/12/2022
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...