Hội nghị tổng kết thực hiện Kết luân số 30 - KL/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020

  • Quy mô:   300 pax
  • Địa điểm:   khách sạn Novotel Đà Nẵng
  • Thời gian:   25/12/2020
  • Hạng mục:  
Ngày 25-12, Thành ủy, UBND thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề "Tổng kết Kết luận số 30-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và kết quả 3 năm (2018 - 2020) triển khai chủ đề Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.
Theo đó, lãnh đạo Thành ủy cam kết công khai, minh bạch và nhất quán trong các quan điểm, chủ trương và việc thực hiện kêu gọi đầu tư trên cơ sở vận dụng cụ thể hóa các quy định của pháp luật, giảm các trình tự thủ tục, thời gian để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án cũ, đưa vào hoạt động và tạo ra các nguồn lực mới cho Thành phố.
Nhờ những ý kiến đóng góp của các đại biểu về vấn đề thu hút đầu tư cho Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo, cùng khâu tổ chức chu đáo, hội nghị Tổng kết Kết luận số 30-KL/TU vừa qua đã diễn ra thành công!
 

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...